40 Hz binauralni ritmovi

40 Hz binauralni ritmovi su vrsta zvukova različitih frekvencija koje utječu na moždane valove i koji vam mogu pomoći da postignete stanje dubokog opuštanja i fokusa. Često se koriste za pomoć u meditaciji, spavanju i ublažavanju stresa.


40 Hz binauralni ritmovi djeluju kroz reprodukciju dviju malo različitih frekvencija u svakom uhu, što stvara treću frekvenciju u mozgu. Ova treća frekvencija je razlika između dviju frekvencija i može pomoći u sinkronizaciji moždanih valova i induciranju stanja dubokog opuštanja i fokusa.


Mnogo je različitih načina korištenja 40 Hz binauralnih ritmova, uključujući slušajući ih s slušalicama, koristeći ih kao pozadinsku glazbu ili ih ugraditi u meditacijsku ili joga praksu.


Link na rad: Brain responses to 40-Hz binaural beat and effects on emotion and memory